Här finns museum med samlingar och utställningar som handlar om militären och försvaret. Detta inkluderar till exempel befästningsanläggningar, vapen och militärfordon.