Här håller vi ihop alla museer i den svenskspråkiga delen.
Här finns museum om människor, folkgrupper och folkslag.
Här finns museum med samlingar och utställningar som handlar om militären och försvaret. Detta inkluderar till exempel befästningsanläggningar, vapen och militärfordon.
Friluftsmuseer eller museeer med sådan omfattning att det mesta befinner sig under bar himmel.
Historiska museer eller museer med historisk anknytning (tex en hembygdsgård).
Konst och konsthistoriska museer.
Konstmuseer
Länsmuseer...
Här finns alla museer som har med sport och idrott att göra. Här skall även finnas museer med utställningar om olika fritidssysselsättningar.
Museer inriktade på olika transportsätt och dess fordon. Automobiler och tåg ryms här.
Endast museer med speciell inriktning mot det maritima arvets bevarande.
Tekniska och teknikhistoriska museer. Upplevelse/hands-on museer med teknisk inriktning (tex Tom Tit).