En katalog är en guide eller en lista på resurser, inte ett specifikt företag. Katalogerna i denna kategori är huvudsakligen telefon, e-mail och tillverkarkataloger.