Denna kategori är för svenskspråkiga webbplatser som är samordnade med myndigheter och som erbjuder sin verksamhet till dessa myndigheter, till andra myndighetsorganisationer eller till individer som myndigheten är till för.