En dagstidning är en tidning som utkommer minst fem gånger i veckan. Här listas dels de svenska dagstidningarnas webbupplagor, dels webbplatser med prenumberationsuppgifter och annat för dagstidningar som bara finns på papper.
Denna kategori är endast till för webbplatser för dagstidningar, d.v.s. dagligen utkommande tidningar som publiceras på papper.
Lokaltidningar, d.v.s dagstidningar med lokal karaktär.