Notera att webbplatser med inriktning på ett visst resmål inte listas i kategorin utan under respektive land i World: Svenska: Regionalt.
För bokningsbara företag och resor inom äventyr och sport, med betoning på äventyr.