Sysslar med något som brukar rubriceras reenactment, levande historia eller historiskt återskapande. De fokuserar på hantverk, de historiska konsterna och livsvillkoren samt gör detta för en publik på muséer eller festivaler. Fokus ligger på hantverket och det historiska kunnandet.
Här listas svenskspråkiga sajter som har att göra med s.k. reenactment, levande historia eller historiskt återskapande.