Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen australian shepherd.