Denna kategori täcker in hundar i grupp 1 enligt SKKs rasbestämmelser, det vill säga följande raser: Australian cattledog
Australian kelpie
Australian shepherd
Australian stock dog/working kelpie
Bearded collie
Beauceron
Belgisk vallhund:
- groenendael
- laekenois
- malinois
- tervueren
Bergamasco
Berger des pyrénées à face rase
Berger des pyrénées à poil long
Berger picard
Border collie
Bouvier des ardennes
Bouvier des flandres
Briard
Ca de bestiar
Cão da serra de aires
Cao fila de sao miguel
Collie:
- korthårig
- långhårig
Gos d'atura catala
Hollandse herdershond:
- korthårig
- långhårig
- strävhårig
Hrvatski ovcar
Juzjnorusskaja ovtjarka
Komondor
Kuvasz
Lancashire heeler
Maremmano abruzzese
Mudi
Old English Sheepdog
Polski owczarek nizinny
Polski owczarek podhalanski
Puli
Pumi
Schapendoes
Schipperke
Schäfer
Shetland sheepdog
Slovensky cuvac
Welsh corgi cardigan
Welsh corgi pembroke
Vit herdehund
Om din webbplats är på svenska och handlar om uppfödning, omplacering, din egen hund, en rasklubb eller information om någon av raserna i grupp 1, vänligen sök reda på rätt ras i listan. Anmäl därefter din webbplats i rätt underkategori. Många raser har ännu ingen egen underkategori; webbplatser om sådana raser anmäler du till huvudkategorin Nöjen_och_fritid: Husdjur: Hundar: Raser: Vall-,_boskaps-_och_herdehundar. Till huvudkategorin anmäler du även din webbplats om den handlar om t.ex uppfödning av fler än en ras. Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till rätt underkategori i den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation: Pets: Dogs: Breeds istället. Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

Tack på förhand! Genom att du väljer rätt kategori kommer det att gå snabbare för webbplatsen att granskas.

Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt raserna australian kelpie samt australian stock dog/working kelpie.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen australian shepherd.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen bearded collie.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen belgisk vallhund, både groenendael och laekenois samt malinois och tervueren.
Under 1800-talets första hälft påminde colliehunden från de skotska högländerna mycket om våra dagars collie. Rasen har tidigare även kallats skotsk fårhund. Namnet collie har fått många olika förklaringar, men här skall bara nämnas en. En skotsk får-ras med svart ansikte och svarta ben kallades colley, av col 'kol'. Hundar som vallade dem kallades därför colley dogs, senare förkortat till enbart colley, som har samma uttal som collie. En av de första anledningarna till rasens snabba popularitet anses ha varit att drottning Victoria redan på 1860-talet höll sig med collie. Flera colliehundar ställdes ut på de första hundutställningarna på 1860-talet, och därmed breddades intresset. Pälsarna blev rikligare, och färgteckning och exteriör gavs stort intresse. Även andra raser korsades in för att nå de exteriöra målen; bl.a. nämns borzoi för förädling av huvudformen och gordon setter för färgteckningen. Rätt eller fel så kvarstod faktum att rasen blev mycket populär som sällskapshund, och den positionen har den behållit sedan dess.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt raserna bouvier des ardennes samt bouvier des flandres.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen briard.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen collie, både kort- och långhårig.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen kuvasz.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen polski owczarek nizinny.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen pumi.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen schäfer.
Schapendoes är en vallhund som användes, och än idag i viss mån, används, för att valla fårhjordar. Eftersom fårbete huvudsakligen förekommer i lugna, avskilda områden av landet är det nödvändigt att rasen har stor uthållighet, rörlighet och snabbhet. Anlaget att hoppa är viktigt liksom stor lättlärdhet och förmåga att arbeta självständigt.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen schipperke.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen shetland sheepdog (eller "shelties").
Vit herdehund är det 'officiella' namnet på den vita schäfern.