In Partnership with AOL Search
 
Hit anmäler du svenskspråkiga webbplatser som på ett eller annat sätt handlar om airedaleterriern.

Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation/Pets/Dogs/Breeds/Terrier_Group/Airedale_Terrier/ istället.

Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

Airedaleterriern är den allra största rasen i terriergruppen, och en av de mest majestätiska. Ursprunget sägs vara vattenarbetande terrierkorsningar i Yorkshire-området på 1800-talet. Rasen är en trimras och hundarna kräver kunnig och omfattande pälsvård om de ska ställas ut. Här hittar du länkar till sidor om airedaleterriern.
American staffordshire terrier är ung som ras, den godkändes 1936 av Amerikanska Kennelklubben. Dess ursprung är "the Bull and Terrier Dog", 17- och 1800-talets brittiska kamphundstyp. Aveln har under många årtionden inriktats på att dämpa kamplusten samtidigt som man behållit det stora mod som är ett av Am Staffens särdrag. Den är idag en trevlig familjehund som bl.a används som terapihund i USA inom åldrings- och handikappvården. American staffordshire terrier ska vara en kraftfull och muskulös släthårig hund.
Hit anmäler du svenskspråkiga webbplatser som på ett eller annat sätt handlar om australisk terrier.

Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation/Pets/Dogs/Breeds/Terrier_Group/Australian_Terrier/ istället.

Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

Rasen härstammar från terriers som engelska och skotska invandrare hade med sig till Australien. Den är en liten och robust strävhårig terrier som fungerar både som arbetande hund och sällskapshund. Här hittar du länkar till webbplatser som på olika sätt handlar om australisk terrier.
Hit anmäler du svenskspråkiga webbplatser som på ett eller annat sätt handlar om bedlingtonterriern.

Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation/Pets/Dogs/Breeds/Terrier_Group/Bedlington_Terrier/ istället.

Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

Rasen har ett ursprung som rått- och kaninjägare och gårdshund. Idag är bedlingtonterriern en ren sällskapshund. Den är en av de utseendemässiga mest särpräglade terrierraserna, med en päls som kräver noggrann skötsel om man planerar att ställa ut sin hund. I den här kategorin hittar du länkar till rasklubbar, kennlar och privata webbplatser om bedlingtonterriern.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen borderterrier.
Bullterriern härstammar från the Bull and Terrier Dog, 1700- och 1800-talens brittiska kamphundstyp. Hundhetsningarna och tjurhetsningarna förbjöds 1835 och Bull and Terriern blev allt mindre vanlig. James Hinks från Birmingham började då ett avelsarbete med Bull and Terriern, som korsades med den nu utdöda Old English White Terrier samt dalmatiner. Resultatet blev vad vi i dag känner som bullterrier. Rasen erkändes av den Engelska Kennelklubben år 1887 och förekommer i två storlekar; bullterrier och miniatyr bullterrier. Bullterriern är numera en trevlig och tillgiven sällskapshund och väcker med sitt lite fräcka utseende berättigad uppmärksamhet. Här hittar du länkar till webbplatser med information om raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.
Cairnterriern är en av de mest ursprungliga terrierraserna och kommer från höglandet i nordvästra Skottland och öarna därutanför. Rasen användes huvudsakligen för att bekämpa skadedjur. Cairn betyder "stenröse" på engelska och rasnamnet syftar på rasens användning som bl.a. grythund. Cairnterriern är en liten och robust strävhårig hund. Den ska vara orädd och glad till sin läggning och uppträda självsäkert men inte aggressivt. Här hittar du länkar till webbplatser som på olika sätt handlar om cairnterriern.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen ceskyterrier.
Dandie dinmont terrier har sitt ursprung i gränstrakten England-Skottland, som en ren jakthund - de användes till att jaga råttor, vesslor, rävar, grävlingar och även uttrar. Det finns olika teorier om hur rasen uppstod, men ett antagande är att den härstammar från jaktterriern.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen foxterrier, både slät- och strävhårig.
Hit anmäler du svenskspråkiga webbplatser som på ett eller annat sätt handlar om irish softcoated wheaten terrier.

Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation/Pets/Dogs/Breeds/Terrier_Group/Soft_Coated_Wheaten_Terrier/ istället.

Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

Irish softcoated wheaten terrier, ofta enbart kallad wheatenterrier, härstammar från Irland där den användes till allehanda göromål på gårdarna. Wheatenterriern är en robust medelstor hund med en päls som kräver noggrann skötsel. Den är också just en terrier med det typiska terriertemperamentet. I den här kategorin hittar du länkar till rasklubbar, kennlar och privata webbplatser om wheatenterriern.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen kerry blue terrier.
Hit anmäler du svenskspråkiga webbplatser som på ett eller annat sätt handlar om lakelandterriern.

Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation/Pets/Dogs/Breeds/Terrier_Group/Lakeland_Terrier/ istället.

Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

Rasen kommer från det bergiga Lake District i Cumberland i norra England, där den av fårbönderna användes till rävjakt av lite annan karaktär än den klassiska grytjakten. Lakelandterriern är en ganska liten, robust och högbent strävhårig terrier med typiskt terriertemperament. I den här kategorin hittar du länkar till rasklubbar, kennlar och privata webbplatser om lakelandterriern.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen norfolkterrier.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen norwichterrier.
Hit anmäler du webbplatser om parson russell terrier och jack russell terrier, oavsett typ eller i vilken organisation hundarna är registrerade.
Det finns flera varianter av denna lilla jaktterrier och diskussionens vågor går höga kring vilken typ som har rätt till vilket namn. Vi har valt att samla alla typerna i samma kategori, oavsett typ eller klubbtillhörighet.
Staffordshire bullterrier är en släthårig terrierras med månghundraåriga anor. Den härstammar från 1800-talets brittiska Bull and Terrier-hundar, som användes till tjurhetsning, hundkamp, råttjakt och som familjehund. Rasen kännetecknas av sin stora kärlek till människor och sitt tålamod med barn. Däremot har den, i likhet med många andra terrierraser, ofta synpunkter på att få sitt privatliv invaderat av främmande vuxna hundar.
Rasen är i allra högsta grad en jakthund. Skalldriver, är grythund, apportör och eftersökshund.
Hit anmäler du svenskspråkiga webbplatser som handlar om west highland white terrier.

Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation/Pets/Dogs/Breeds/Terrier_Group/West_Highland_White_Terrier/ istället.

Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

Rasen härstammar från de västra högländerna i Skottland, där den användes till bl a gryt- och vildkattsjakt. Från början förekom alla möjliga färgvariationer, men för att minska risken att man av misstag sköt hunden började man prioritera vita hundar. West highland white terrier (ofta kallad "westie") är en liten, lågbent och robust hund med helt vit strävhårig päls. I den här kategorin hittar du länkar till rasklubbar, kennlar och privata webbplatser om west highland white terrier.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 4 augusti 2014 kl 5:50 EDT - redigera