Terriertemperament är ett välkänt begrepp, som brukar föra tankarna till en modig, livlig och ettrig hund. Många av terrierraserna har en bakgrund som råttjägare och grythundar - något som kanske förklarar det speciella temperamentet. Storleken sträcker sig från den lilla toy terriern till den stora airedaleterriern. Denna kategori täcker in hundar i grupp 3 enligt SKKs rasbestämmelser, det vill säga följande raser: Airedaleterrier
American staffordshire terrier
Australisk terrier
Bedlingtonterrier
Borderterrier
Bullterrier
Cairnterrier
Cesky terrier
Dandie dinmont terrier
English toy terrier
Irish glen of imaal terrier
Irish softcoated wheaten terrier
Irländsk terrier
Jack russell terrier
Kerry blue terrier
Lakelandterrier
Långhårig moskvadvärgterrier
Manchesterterrier
Miniatyrbullterrier
Nihon teria
Norfolkterrier
Norwichterrier
Parson russell terrier
Sealyhamterrier
Silky terrier
Skotsk terrier
Skyeterrier
Släthårig foxterrier
Staffordshire bullterrier
Strävhårig foxterrier
Terrier brasileiro
Tysk jaktterrier
Welshterrier
West highland white terrier
Yorkshireterrier
Om din webbplats är på svenska och handlar om uppfödning, omplacering, din egen hund, en rasklubb eller information om någon av raserna i grupp 3, vänligen sök reda på rätt ras i listan. Anmäl därefter din webbplats i rätt underkategori. Många raser har ännu ingen egen underkategori; webbplatser om sådana raser anmäler du till huvudkategorin Nöjen_och_fritid: Husdjur: Hundar: Raser: Terrier. Till huvudkategorin anmäler du även din webbplats om den handlar om t.ex uppfödning av fler än en ras. Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till rätt underkategori i den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation: Pets: Dogs: Breeds istället. Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

Tack på förhand! Genom att du väljer rätt kategori kommer det att gå snabbare för webbplatsen att granskas.

Airedaleterriern är den allra största rasen i terriergruppen, och en av de mest majestätiska. Ursprunget sägs vara vattenarbetande terrierkorsningar i Yorkshire-området på 1800-talet. Rasen är en trimras och hundarna kräver kunnig och omfattande pälsvård om de ska ställas ut. Här hittar du länkar till sidor om airedaleterriern.
Hit anmäler du svenskspråkiga webbplatser som på ett eller annat sätt handlar om airedaleterriern.

Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation/Pets/Dogs/Breeds/Terrier_Group/Airedale_Terrier/ istället.

Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

American staffordshire terrier är ung som ras, den godkändes 1936 av Amerikanska Kennelklubben. Dess ursprung är "the Bull and Terrier Dog", 17- och 1800-talets brittiska kamphundstyp. Aveln har under många årtionden inriktats på att dämpa kamplusten samtidigt som man behållit det stora mod som är ett av Am Staffens särdrag. Den är idag en trevlig familjehund som bl.a används som terapihund i USA inom åldrings- och handikappvården. American staffordshire terrier ska vara en kraftfull och muskulös släthårig hund.
Rasen härstammar från terriers som engelska och skotska invandrare hade med sig till Australien. Den är en liten och robust strävhårig terrier som fungerar både som arbetande hund och sällskapshund. Här hittar du länkar till webbplatser som på olika sätt handlar om australisk terrier.
Hit anmäler du svenskspråkiga webbplatser som på ett eller annat sätt handlar om australisk terrier.

Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation/Pets/Dogs/Breeds/Terrier_Group/Australian_Terrier/ istället.

Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

Rasen har ett ursprung som rått- och kaninjägare och gårdshund. Idag är bedlingtonterriern en ren sällskapshund. Den är en av de utseendemässiga mest särpräglade terrierraserna, med en päls som kräver noggrann skötsel om man planerar att ställa ut sin hund. I den här kategorin hittar du länkar till rasklubbar, kennlar och privata webbplatser om bedlingtonterriern.
Hit anmäler du svenskspråkiga webbplatser som på ett eller annat sätt handlar om bedlingtonterriern.

Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation/Pets/Dogs/Breeds/Terrier_Group/Bedlington_Terrier/ istället.

Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen borderterrier.
Bullterriern härstammar från the Bull and Terrier Dog, 1700- och 1800-talens brittiska kamphundstyp. Hundhetsningarna och tjurhetsningarna förbjöds 1835 och Bull and Terriern blev allt mindre vanlig. James Hinks från Birmingham började då ett avelsarbete med Bull and Terriern, som korsades med den nu utdöda Old English White Terrier samt dalmatiner. Resultatet blev vad vi i dag känner som bullterrier. Rasen erkändes av den Engelska Kennelklubben år 1887 och förekommer i två storlekar; bullterrier och miniatyr bullterrier. Bullterriern är numera en trevlig och tillgiven sällskapshund och väcker med sitt lite fräcka utseende berättigad uppmärksamhet. Här hittar du länkar till webbplatser med information om raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.
Cairnterriern är en av de mest ursprungliga terrierraserna och kommer från höglandet i nordvästra Skottland och öarna därutanför. Rasen användes huvudsakligen för att bekämpa skadedjur. Cairn betyder "stenröse" på engelska och rasnamnet syftar på rasens användning som bl.a. grythund. Cairnterriern är en liten och robust strävhårig hund. Den ska vara orädd och glad till sin läggning och uppträda självsäkert men inte aggressivt. Här hittar du länkar till webbplatser som på olika sätt handlar om cairnterriern.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen ceskyterrier.
Dandie dinmont terrier har sitt ursprung i gränstrakten England-Skottland, som en ren jakthund - de användes till att jaga råttor, vesslor, rävar, grävlingar och även uttrar. Det finns olika teorier om hur rasen uppstod, men ett antagande är att den härstammar från jaktterriern.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen foxterrier, både slät- och strävhårig.
Irish softcoated wheaten terrier, ofta enbart kallad wheatenterrier, härstammar från Irland där den användes till allehanda göromål på gårdarna. Wheatenterriern är en robust medelstor hund med en päls som kräver noggrann skötsel. Den är också just en terrier med det typiska terriertemperamentet. I den här kategorin hittar du länkar till rasklubbar, kennlar och privata webbplatser om wheatenterriern.
Hit anmäler du svenskspråkiga webbplatser som på ett eller annat sätt handlar om irish softcoated wheaten terrier.

Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation/Pets/Dogs/Breeds/Terrier_Group/Soft_Coated_Wheaten_Terrier/ istället.

Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen kerry blue terrier.
Rasen kommer från det bergiga Lake District i Cumberland i norra England, där den av fårbönderna användes till rävjakt av lite annan karaktär än den klassiska grytjakten. Lakelandterriern är en ganska liten, robust och högbent strävhårig terrier med typiskt terriertemperament. I den här kategorin hittar du länkar till rasklubbar, kennlar och privata webbplatser om lakelandterriern.
Hit anmäler du svenskspråkiga webbplatser som på ett eller annat sätt handlar om lakelandterriern.

Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation/Pets/Dogs/Breeds/Terrier_Group/Lakeland_Terrier/ istället.

Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.

Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen norfolkterrier.
Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt rasen norwichterrier.
Det finns flera varianter av denna lilla jaktterrier och diskussionens vågor går höga kring vilken typ som har rätt till vilket namn. Vi har valt att samla alla typerna i samma kategori, oavsett typ eller klubbtillhörighet.
Hit anmäler du webbplatser om parson russell terrier och jack russell terrier, oavsett typ eller i vilken organisation hundarna är registrerade.
Staffordshire bullterrier är en släthårig terrierras med månghundraåriga anor. Den härstammar från 1800-talets brittiska Bull and Terrier-hundar, som användes till tjurhetsning, hundkamp, råttjakt och som familjehund. Rasen kännetecknas av sin stora kärlek till människor och sitt tålamod med barn. Däremot har den, i likhet med många andra terrierraser, ofta synpunkter på att få sitt privatliv invaderat av främmande vuxna hundar.
Rasen är i allra högsta grad en jakthund. Skalldriver, är grythund, apportör och eftersökshund.
Rasen härstammar från de västra högländerna i Skottland, där den användes till bl a gryt- och vildkattsjakt. Från början förekom alla möjliga färgvariationer, men för att minska risken att man av misstag sköt hunden började man prioritera vita hundar. West highland white terrier (ofta kallad "westie") är en liten, lågbent och robust hund med helt vit strävhårig päls. I den här kategorin hittar du länkar till rasklubbar, kennlar och privata webbplatser om west highland white terrier.
Hit anmäler du svenskspråkiga webbplatser som handlar om west highland white terrier.

Om din webbplats är på engelska ska den anmälas till den engelskspråkiga katalogdelen, Recreation/Pets/Dogs/Breeds/Terrier_Group/West_Highland_White_Terrier/ istället.

Om din webbplats finns både på svenska och engelska anmäler du den till både den svenska och den engelskspråkiga katalogen.