Om husdjur tillhörande klassen hundar och mer specifikt raserna irländsk röd och vit setter samt irländsk röd setter.