Ursprunget till dagens beagle har förmodligen funnits på de brittiska öarna sedan vår tideräknings början. Rasnamnet är dokumenterat för första gången på 1400-talet. Eventuellt kommer det från det keltiska ordet beag som betyder liten. Man vet att liknande hundar hölls av både kelter och galler. Det finns även styrkt ett tillskott av franska drivande hundar. Beagle är den minsta och troligen äldsta av de tre brittiska kusinerna beagle, harrier och foxhound, vilka alla används till drevjakt i stora släpp, s.k. "pack". Man jagade inte till häst med beagle, vilket är tradition med harrier och foxhound, utan hundarna följdes till fots, vilket fortfarande är brukligt; detta kallas beagling. I Sverige har beagle sedan 1950-talet omskolats till ensamdrivande jakthund för hare, rådjur och räv. Om raserna beagle och beagle harrier.