Resurser som är eller kan tänkas vara av intresse för företag och personer inom näringslivet.
Sajter som på ett eller annat sätt handlar om företag som publicerar inormation av intresse för näringslivet.