Hit hör allt som har med de affärsmässiga kring konst, underhållning och fritid, som: management, bokningar, produktion, distribution, utrustning och konsultation.
Återförsäljare och online butiker som säljer produkter relaterade till konst, underhållning och fritid ska inte anmäla sina webbplatser till den här kategorin.

Webbplatser som endast är på engelska ska skickas till http://dmoz.org/Regional/Europe/Sweden/Business_and_Economy/Entertainment_and_Media .

Innehåller webbplatser rörande video-, film- och tv-produktion.
Inga webbplatser för enskilda filmer.
Länkar till företag som tillhandahåller utrustning och dylikt för nöjesarrangemang.