Branschsidor, guider, nationella och internationella kedjor av restauranger och hotell. Letar du efter ett lokalt hotell så ska du söka i kategorin för den kommun du är intresserad av.
Skicka inte in webbplatser för enskilda hotell eller restauranger till denna kategori! Det kommer att dröja betydligt längre innan de blir granskade och listade.

Lokala hotell och restauranger listas enbart i kommunen där de ligger, under kategorin World: Svenska: Regionalt: Europa: Sverige.