Den här kategorin är till för webbplatser som huvudsakligen eller uteslutande består av länkar till andra mäklarwebbplatser eller förteckningar över fastigheter till salu. Notera särskilt att den här kategorin är till för företag som gör affärer i minst tre län. Webbplatser för lokala mäklare ska skickas till rätt ort eller län i den regionala delen av katalogen, även om de innehåller förteckningar över fastigheter till salu.
Webbplatser som tillhör en enstaka mäklare kommer INTE att listas i denna kategori.

Webbplatser för lokala mäklare ska skickas till rätt ort eller län i den regionala delen av katalogen, även om de innehåller förteckningar över fastigheter till salu.