In Partnership with AOL Search
 
I denna kategorin så vill vi ha in länkar från intresseorganisationer, fakta och mötesplatser.
Affärsresurser för design- och byggbranchen och/eller konsumenter.
För produkter och tjänster som säljs TILL detaljhandeln.

Information, detaljhandelsleverantörer, resurser, och tillverkare av viss utrustning för detaljhandeln.

*** EJ AVSEDD FÖR BUTIKER ***

Om webbplatsen säljer till allmänheten hör den INTE hemma här. Är det en webbutik ska den skickas till World/Svenska/Webbutiker i den mest passande underkategorin.

Är webbplatsen en butik utan webbförsäljning hör den förmodligen hemma under respektive ort i Regionalt/Europa/Sverige.

Nätverksförsäljning, "multi-level marketing" och pyramidförsäljning hör inte hemma här. Sådana länkar kommer att raderas.

För produkter och tjänster som säljs TILL detaljhandeln. Information, detaljhandelsleverantörer, resurser, och tillverkare av viss utrustning för detaljhandeln.
Observera att webbutiker inte listas här! Skicka din webbutik till den mest relevanta underkategorin under http://dmoz.org/World/Svenska/Webbutiker
e-handel, eller elektronisk handel, definieras som utförandet av affärer eller finansiella transaktioner via elektroniska hjälpmedel. Denna kategori fokuserar på de många aspekterna av att göra affärer på internet och på webben: marknadsföring, strategi, utbildning, undersökningar o.s.v.
I denna kategorin så vill vi ha in länkar från intresseorganisationer, fakta och mötesplatser inom energi och miljö.
Det finns för närvarande ingen beskrivning skapas för denna kategori.
Sajter med information för entrepenörer eller erbjudanden för entreprenörer. Denna kategori är inte till för sajter om multilevel marketing (dessa finns på annat håll) eller specifika erbjudanden som finn i andra kategorier.
Webbplatser som tillhör en enskild mäklare kommer INTE att listas i denna kategori.

Enskilda mäklare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar listas under respektive land eller kommun i World: Svenska: Regionalt.
Webbplatser om och av fastighetsbranschen. Webbplatser som inte representerar företag eller har anknytning till näringslivet listas under World: Svenska: Hus och hem.
Företag som gräver och borrar, t.ex. för gruvindustrin men även brunnsborrning o.d.
Länkar för de företag som säljer produkter och tjänster till den professionella sjukvården. Detta betyder de företag som servar sjukvården, inte sjukvården i sig.
Skicka inte in webbplatser för enskilda hotell eller restauranger till denna kategori! Det kommer att dröja betydligt längre innan de blir granskade och listade.

Lokala hotell och restauranger listas enbart i kommunen där de ligger, under kategorin World: Svenska: Regionalt: Europa: Sverige.
Branschsidor, guider, nationella och internationella kedjor av restauranger och hotell. Letar du efter ett lokalt hotell så ska du söka i kategorin för den kommun du är intresserad av.
Allt som har med internationell handel att göra, det som underlättar affärsuppgörelser, handel och investeringar i en global värld. Denna kategori är till för sajter med information, resurser, konsulter o.s.v. som sysslar med internationell handel och affärer. Specifika företag inom import, export och de inom specifika brancher kommer inte att bli listade här och bör läggas till i kategorien för sin bransch.
Butiker ska skickas till lämplig kategori under World/Svenska/Regionalt.

Webbplatser som erbjuder varor och tjänster direkt över webben ska skickas till World/Svenska/Webbutiker.

Webbplatser som erbjuder hantverk skickas till World/Svenska/Kultur/Hantverk.

Här listas svenskspråkiga webbplatser för företag som tillverkar eller säljer konsumentprodukter, men som inte har försäljning via sin hemsida.
Återförsäljare och online butiker som säljer produkter relaterade till konst, underhållning och fritid ska inte anmäla sina webbplatser till den här kategorin.

Webbplatser som endast är på engelska ska skickas till http://dmoz.org/Regional/Europe/Sweden/Business_and_Economy/Entertainment_and_Media .

Hit hör allt som har med de affärsmässiga kring konst, underhållning och fritid, som: management, bokningar, produktion, distribution, utrustning och konsultation.
Marknadsföring (eller reklam) är metoden att förmedla en bild av en producents vara eller tjänst till de tänkta konsumenterna.
Den här kategorin är inte för länkar som ger betalt för att surfa eller MLM länkar. Alla sådan anmälningar kastas.
Denna kategori är en generell kategori till för allmän information om affärsmöjligheter och generella erbjudanden inom näringslivet. För websidor och företag inom specifika områden som t.ex. försäljning, anställning, MLM, internet, jobba hemma, franchising o.s.v. se de specifika katalogerna för dessa sorters erbjudanden. Om din sajt inte passar in i någon av underkatalogerna så skicka in den direkt här så flyttar vi den åt dig.
Den här kategorin är till för revisorer och redovisningsbyråer.
Resurser som är eller kan tänkas vara av intresse för företag och personer inom näringslivet.
VIKTIGT: Om du driver ett litet företag betyder det inte att du bör anmäla din sajt till denna kategori. Denna kategori är till för webbplatser som på olika sätt hjälper småföretagare med service eller information. Webbplatser om enskilda företag listas inte här! Skicka webbplatsen till den kommun du bor i, under http://www.dmoz.org/World/Svenska/Regionalt/Europa/Sverige .
Denna kategori handlar om småföretag och behandlar ämnen som att starta ett småföretag, sköta ett småföretag och andra resurser relaterade till småföretag. Sajter här innehåller information och annat material för de som driver mindre företag
Kategori för nationella och multinationella företag och koncerner.
Webbplatser som tillhandahåller interaktiva söktjänster för telefonnummer placeras i World/Svenska/Referenser/Kataloger
Det finns för närvarande ingen beskrivning skapas för denna kategori.
Webbplatser för klädtillverkare skickas till http://dmoz.org/World/Svenska/Näringsliv/Konsumentprodukter/Kläder . Webbplatser som framför allt säljer produkter via webben skickas till relevant underkategori av http://dmoz.org/World/Svenska/Webbutiker (en förutsättning för att webbplatsen ska listas där är att det finns prisuppgifter, inte bara möjlighet att beställa priskatalog.)

Lokala butiker, skrädderier och andra företag som främst har lokalt intresse skickas till rätt kommun under http://dmoz.org/World/Svenska/Regionalt/Europa/Sverige/ .

Tack för hjälpen! Att du föreslår din webbplats till rätt kategori minskar tiden det tar tills den kan granskas av en redaktör.
Här listas webbplatser för företag som tillverkar textilier och textila produkter, med undantag för kläder.
Transporter av människor, last, varor o.s.v. på land, till sjös eller via luften. Åkerier, taxibolag, flygfrakt. Internationellt, nationellt eller lokalt. Import och export, packning, lager o.d.
Olika former av utbildning i allmänhet som inte faller inom ramarna för formell utbildning eller träning.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 21 oktober 2014 kl 13:03 EDT - redigera