In Partnership with AOL Search
 
Sidor som handlar om andras serier
Här listas webbplatser till serieförlag eller förlag där serierelaterade utgivningar är den mest betydande delen.
Svenska webbsidor om japanska tecknade serietidningar och böcker, så kallade "manga", samt japanska tecknade TV-serier och filmer, kallade "anime". Den svenska publiken har sedan flera årtionden varit bekanta med detta utbud, då det släpptes många tecknade japanska TV-serier och filmer dubbade till svenska på VHS i Sverige särskilt på 80-talet. Det har alltsedan dess funnits en kultur av fans i Sverige, och än fler japanska serier har genom åren fått genomslag här, även på TV och som tidningar. Många känner nog igen teckningsstilen genom det karaktäristiska utseendet med stora ögon, många ansiktsuttryck, fartfyllda gester, samt det ofta dramatiska och ibland även musikaliska innehållet, med berättelser om alltifrån klassiska sagor till futuristiska rymdäventyr. Men benämningarna "anime" och "manga" är egentligen begrepp som används om alla tecknade serier av japanerna själva, oavsett ursprung och stil, men som för länder utanför Japan fått betydelsen att det syftar just på att dessa gjorts i Japan och med ett visst utseende. Japanska tecknade serier skiljer sig dock från amerikanska och europeiska särskilt när det gäller TV-serier och filmer, på så sätt att det är mer utbrett i den japanska kulturen och därmed finns ett större utbud för olika åldrar, genrer och innehåll. Många japanska serier har även en direkt koppling till TV-spel, ett annat område där Japan länge legat i framkant. Några i Sverige välkända japanska serier är Pokemon, Dragon Ball, Sailor Moon, Sandy Bell, Silver Fang och Starzinger. I denna kategori hittar du information om några av dessa, samt andra kända serier.
Personliga- eller hyllningssidor om svenska och utländska serietecknare.
Kulturtidskrifter som skiver om seriekultur listas här.
Den här kategorin inriktning är svenska sidor om svenska serier eller svenska hyllningsidor till utländska serier.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 14 april 2013 kl 18:31 EDT - redigera