Denna kategori är till för att lista hemsidor för band och artister, både officiella och fansidor. Kategorin är indelad alfabetiskt efter bandets eller artistens namn.
Tänk på att artister är sorterade på efternamnet, t.ex. Thåström, Joakim. Cover- och partyband listas under World/Svenska/Kultur/Musik/Band_och_artister/Coverband.