Länkar till webbresurser om poesi. Observera att även om vissa erkända poeter faktiskt skapar och underhåller egna webbplatser och många icke publicerade entusiaster lägger ned mycket tid och möda på att studera och utveckla verskonsten på Internet, så är inte den här kategorin avsedd för personliga webbsidor med poesi eller "amatörpoesi" som endast publicerats på nätet.
Webbplatser om författarskap som inte har publicerats i tryckt form ska skickas in till Kultur/Elektroniskt författande/Poesi. De kommer inte att inkluderas här.