Författare, journalist, poet, översättare, historiker och lärd. Levde 1905-1995.