Kultur/Litteratur innehåller länkar till webbplatser om ett brett spann av litteraturanknutna ämnen: webbsidor tillägnade enskilda erkända författare, webbplatser om boksamlande, sidor om särskilda genrer och typer av litteratur; till och med webbutgåvor av verk av uppburna författare ur det förgångna, såväl som av många nu levande författare.
Webbplatser som tillhör förläggare ska skickas in till kategorin Näringsliv/Förlagsverksamhet/Förlag. De kommer inte att inkluderas här. Webbplatser med huvudsyftet att sälja böcker eller tidskrifter ska skickas in till Webbutiker/Böcker. De kommer inte att inkluderas här. Webbplatser om författarskap som inte har publicerats i tryckt form ska skickas in till Kultur/Elektroniskt författande. De kommer inte att inkluderas här.
Denna kategori är till för sajter som erbjuder information om litteratur för barn. Sajter som säljer barnböcker hör inte hemma i denna kategori.
Webbplatser med anknytning till dramatik och levande och döda dramatiker.
Denna kategori innehåller länkar till webbplatser om olika litteraturhistoriska epoker, rörelser och -ismer.
Denna kategori är toppnivån för underkategorier för traditionella/klassiska fabler, sagor, folksagor, legender och myter (inklusive vandringssägner och så kallade klintbergare).
Länkar till webbresurser om poesi. Observera att även om vissa erkända poeter faktiskt skapar och underhåller egna webbplatser och många icke publicerade entusiaster lägger ned mycket tid och möda på att studera och utveckla verskonsten på Internet, så är inte den här kategorin avsedd för personliga webbsidor med poesi eller "amatörpoesi" som endast publicerats på nätet.
Webbplatser om författarskap som inte har publicerats i tryckt form ska skickas in till Kultur/Elektroniskt författande/Poesi. De kommer inte att inkluderas här.