Här hör medieoberoende sf-/fantasylänkar hemma, eller länkar till webbplatser som berör sf och fantasy i andra medier än litteratur, tv, tecknade serier och film. Länkar om litteratur, tv, tecknade serier och film ska skickas till respektive kategori.
Svenskspråkiga webbplatser om science fiction- eller fantasyrelaterade ämnen, som antingen inte är knutna till något särskilt medium eller som handlar om sf och fantasy i ett medium som inte täcks av någon annan kategori.
Här hör medieoberoende sf-/fantasylänkar hemma, eller länkar till webbplatser som berör sf och fantasy i andra medier än litteratur, tv, tecknade serier och film. Länkar om litteratur, tv, tecknade serier och film ska skickas till respektive kategori.