In Partnership with AOL Search
 
Till denna kategori anmäler du länkar som berör;
* Själva skapandeprocessen när man gör film.
* Föreningar som stödjer och ger kurser i filmskapande.
* Verksamhet inom området filmskapande.
Notera att länkar som berör kommersiell verksamhet inom området filmskapande skall i första hand anmälas till kategorin World/Svenska/Näringsliv/Kultur och underhållning/Bildmedieproduktion och kommer bara att accepteras ifall de innehåller information om filmskapandeprocessen.
Det finns för närvarande ingen beskrivning skapas för denna kategori.
Listar föreningar som sysslar med något rörande film.
Webbplatser som i sin helhet handlar om recensioner av filmer.
* Skicka endast in länkar som går till svenskspråkiga sidor.
* Svenska översättningar av engelska orginalsidor är lågprioriterade.
* Promotionsidor som redan finns på annat språk är också lågprioriterade.
Den här kategorin inriktning är svenska sidor om svenska filmer eller svenska hyllningsidor till internationella filmer (filmer som är producerade utanför Sverige).
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 20 maj 2016 kl 17:24 EDT - redigera