Om olika kulturyttringar som t.ex. litteratur, poesi, musik, dans o.d. Kategorin är inte begränsad till "finkultur" utan täcker även områden som film, TV, tecknade serier, radio o.d.
I den här kategorin listas länkar till webbplatser för människor som är kända för sitt engagemang i fler än en kulturyttring. Om en kulturpersonlighet till exempel är berömd nästan uteslutande för sin gärning som målare listas webbplatser om henne i World/Svenska/Kultur/Bildkonst/Konstnärer, men (exempelvis) en känd poet som också är verksam som målare och tonsättare hör hemma i denna kategori.

Länkarnas titlar ska ha formen Efternamn, Förnamn.

Elektroniskt författande syftar på texter som publiceras i sin helhet på webben. Det kan röra sig om poesi, prosa, åsikter eller krönikor.
Författare som har publicerats i tryck men även skriver på webben hör hemma under lämplig underkategori under http://dmoz.org/World/Svenska/Kultur/Litteratur .
Till denna kategori anmäler du länkar som berör;
* Själva skapandeprocessen när man gör film.
* Föreningar som stödjer och ger kurser i filmskapande.
* Verksamhet inom området filmskapande.
Notera att länkar som berör kommersiell verksamhet inom området filmskapande skall i första hand anmälas till kategorin World/Svenska/Näringsliv/Kultur och underhållning/Bildmedieproduktion och kommer bara att accepteras ifall de innehåller information om filmskapandeprocessen.
I den här kategorin listas länkar till webbplatser för människor som är kända för sitt engagemang i fler än en kulturyttring. Om en kulturpersonlighet till exempel är berömd nästan uteslutande för sin gärning som målare listas webbplatser om henne i World/Svenska/Kultur/Bildkonst/Konstnärer, men (exempelvis) en känd poet som också är verksam som målare och tonsättare hör hemma i denna kategori.
I den här kategorin listas länkar till webbplatser för människor som är kända för sitt engagemang i fler än en kulturyttring. Om en kulturpersonlighet till exempel är berömd nästan uteslutande för sin gärning som målare listas webbplatser om henne i World/Svenska/Kultur/Bildkonst/Konstnärer, men (exempelvis) en känd poet som också är verksam som målare och tonsättare hör hemma i denna kategori.

Länkarnas titlar ska ha formen Efternamn, Förnamn.

Här hör medieoberoende sf-/fantasylänkar hemma, eller länkar till webbplatser som berör sf och fantasy i andra medier än litteratur, tv, tecknade serier och film. Länkar om litteratur, tv, tecknade serier och film ska skickas till respektive kategori.
Skicka inte in webbutiker som säljer keramik till denna kategori! De hör hemma i kategorin World/Svenska/Webbutiker/Hantverk. Tack!
Histora för allta typer av konst.
Piercing, tatuering och andra sätt att smycka den egna kroppen. Permanent eller tillfälligt.
Kultur/Litteratur innehåller länkar till webbplatser om ett brett spann av litteraturanknutna ämnen: webbsidor tillägnade enskilda erkända författare, webbplatser om boksamlande, sidor om särskilda genrer och typer av litteratur; till och med webbutgåvor av verk av uppburna författare ur det förgångna, såväl som av många nu levande författare.
Webbplatser som tillhör förläggare ska skickas in till kategorin Näringsliv/Förlagsverksamhet/Förlag. De kommer inte att inkluderas här. Webbplatser med huvudsyftet att sälja böcker eller tidskrifter ska skickas in till Webbutiker/Böcker. De kommer inte att inkluderas här. Webbplatser om författarskap som inte har publicerats i tryckt form ska skickas in till Kultur/Elektroniskt författande. De kommer inte att inkluderas här.
Om olika aspekter på musik som t.ex. band och artister, musikstilar o.s.v.
Tänk på att artister är sorterade på efternamnet, t.ex. Thåström, Joakim. Cover- och partyband listas under World/Svenska/Kultur/Musik/Band_och_artister/Coverband.
Denna kategori tjänar som samlingspunkt för snabblänkar till de olika regionala konstkategorierna.
Sök gärna efter sajten innan du lägger till den här. Det kan hända att sidan redan ligger i en motsvarande kategori under t.ex. Musik.