Svenska web-platsar om autism och apergers syndrom.
Svenska sajter om utvecklingsstörning och mental retardation.