Skicka endast in länkar som du anser passa in i beskrivningen av ångest. För att snabba på din anmälan, lägg ner tid på att surfa runt på Dmoz och bilda dig en uppfattning om var din sajt hör hemma.

Tänk på att skicka in en egen beskrivning som liknar sådana för redan listade sajter. Det underlättar för redaktören och kan bidra till att din sajt listas snabbare än om beskrivningen anses vara bristfällig.

Ångestkänslor hos människan har naturligt alltid funnits i syfte att skärpa våra olika sinnen. Om man tänker sig urtidsmänniskan och de faror som hotade så är det lättare att förstå kroppens reagens. Att plötsligt bli stående framför ett rovdjur och inte reagera instinktivt skulle i praktiken få katastrofala följder. Att fysiskt reagera vid hot eller fara handlar därför uteslutande primärt om liv och död egentligen. Drabbad av ångestsyndrom har vi i den genetiska ryggsäcken en stark reaktionsbenägenhet. Detta innebär att vi reagerar starkare än andra på det som händer i vår kropp och runt omkring oss.
Skicka endast in länkar som du anser passa in i beskrivningen av ångest. För att snabba på din anmälan, lägg ner tid på att surfa runt på Dmoz och bilda dig en uppfattning om var din sajt hör hemma.

Tänk på att skicka in en egen beskrivning som liknar sådana för redan listade sajter. Det underlättar för redaktören och kan bidra till att din sajt listas snabbare än om beskrivningen anses vara bristfällig.

Hemsidor som handlar om depression.
Svenska sajter om kris, sorg och självmord.

OCD

Svenska sajter om tvångssyndrom.
Privata eller allmänna sidor om schizofreniska sjukdomar.