Länkar till professionella resurser som, i Sverige, erbjuder psykoterapi eller inom angränsande terapiområden; tjänster med en tydlig koppling till mental hälsa.
Obligatoriskt: Webbplatsen ska representera ett i Sverige verksamt och ett hos Bolagsverket registrerat företag. Företaget ska erbjuda tjänster i Sverige inom psykoterapi och angränsande terapiområden. Företag som utbildar eller är verksamma inom coaching kan skicka in sin webbplats till den här kategorin. Webbplatsen ska vara på svenska och inget annat språk. Webbplatsen ska innehålla en företagsbeskrivning med fullständig kontaktinformation. Enbart ett e-postformulär eller ett mobiltelefonnummer kan inverka negativt på chansen att komma med i DMOZ. Anmäl bara huvuddomänen, undersidor kommer inte att registreras om moderdomänen redan är listad. Upprepade inskick av redan listade domäner kan leda till att alla listningar under respektive domän raderas. Beskrivning: En till DMOZ inskickad länks beskrivning bestäms av redaktören. För att underlätta redaktörens arbete och därigenom minska tiden från inskick till registrering i DMOZ, bör ni kolla på redan listade länkars beskrivningar och skriva en liknande beskrivning för er hemsida. Beskrivningar som kan liknas vid en annons kommer att redigeras av redaktören. Undvik användning av intensitetsmarkörer i beskrivningen t.ex. "mycket", "väldigt" eller "oerhört", och Skriv Inte Varje Ord i Meningen Med Stora Bokstäver. Lämplig längd på en beskrivning är 5-10 ord. Övrigt: Det kan ta allt från ett par veckor till flera månader innan er webbplats listas i DMOZ. Om ni är listade och tar bort den anmälda sökvägen (byter domän eller katalogstruktur) kommer er sida automatiskt att placeras i karantän och inte längre vara sökbar. Det är inte nödvändigt att göra en nyanmälan om den nya adressen går att hitta via t.ex. en googlesökning på företagsnamnet.