In Partnership with AOL Search
 
Medicinska diagnostiska och terapeutiska åtgärder som idag inte är allmänt accepterade av de ledande auktoriteterna inom sjukvården.
Webbplatser som är relaterade till farmaci och läkemedel i Sverige.
Här listas länkar till webbplatser om exempelvis preventivmedicin, hälsoundervisning och -kampanjer, allmänhygien, smittskydd, akutvårdstjänster och offentliga hälsovårdsnämnder. Webbplatser som är mer specifika, som enskilda kliniker eller sjukdomar ska skickas till en kategori där de passar bättre. De kommer inte att listas här.
Tvärvetenskaplig vetenskap och praktik för att skydda och förbättra allmänhetens hälsotillstånd. Innefattar ämnen som preventivmedicin, hälsoundervisning och -kampanjer, allmänhygien, smittskydd, akutvårdstjänster och offentliga hälsovårdsnämnder.
Obligatoriskt: Hemsidan ska vara på svenska och du/ni ska erbjuda tjänster i Sverige inom psykoterapi och angränsande terapiområden.

Kolla på redan listade länkars beskrivningar och skriv en liknande beskrivning för din/er hemsida. Det underlättar vid uppdatering av katalogen. Observera att vi inte tar med beskrivningar som kan liknas vid en annons. Undvik användning av intensitetsmarkörer i era beskrivningar t.ex. "mycket", "väldigt" eller "oerhört".

Det kan ta allt från ett par veckor till en månad innan er hemsida listas i Dmoz.

Om ni är listade och tar bort den anmälda sökvägen (byter domän el. katalogstruktur) kommer er sida att generera ett felmeddelande. Dmoz tar automatiskt bort länkar som genererar felmeddelanden. Det är därför inte nödvändigt att göra en nyanmälan.

En till Dmoz inskickad länks beskrivning bestäms av redaktören. Begäran om ändrad beskrivning ska skickas till redaktören, men det är inte en garanti för att beskrivningen uppdateras enligt era önskemål.

Det finns för närvarande ingen beskrivning skapas för denna kategori.
Här kan ni lägga de ideella föreningar som har med hälso- och sjukvårdens område att göra. Exempel på detta är patientföreningar, astma- och allergiföreningar, ideell stödverksamhet och liknande. Föreningar som inte är att räkna som ideella, t ex fackföreningar inom sjukvården, bör lämnas till annan kategori. Ideella föreningar med tydlig lokal prägel bör i första hand skickas till avsedd regional kategori under http://dmoz.org/World/Svenska/Regionalt/Sverige/
Här kan ni lägga de ideella föreningar som har med hälso- och sjukvårdens område att göra. Exempel på detta är patientföreningar, astma- och allergiföreningar, ideell stödverksamhet och liknande.
Elektroniska eller papperstidningar, manualer och annan media med medicinsk information och artiklar med anknytning till sjukvården som är av intresse för personer som jobbar inom sjukvården och/eller patienter.
Här listas webbplatser som informerar om skönhet ur hälsoperspektiv. Webbplatser som säljer eller marknadsför produkter ska istället skickas till World/Svenska/Webbutiker/Hälso-_och_friskvård eller World/Svenska/Näringsliv.
Det finns för närvarande ingen beskrivning skapas för denna kategori.
Patientstödgrupper och stödfrågor bland konsumenterna passar här. Stödgrupper för läkare eller andra professionella hör inte hit.
Enskilda tandläkarmottagningar, såväl privatmottagningar som folktandvård, listas endast i rätt underkategori (kommun) under Regionalt. Skickas länken till tandläkarmottagningen till den kategori du tittar på just nu så kommer det att dröja betydligt längre innan den blir listad.
Enskilda tandläkarmottagningar, såväl privatmottagningar som folktandvård, hittar du i respektive underkategori (kommun) under Regionalt.
Webbplatser som är inriktade på att sälja produkter listas inte i denna kategori. Skicka dem till World/Svenska/Webbutiker/Livsmedel/Hälsokost eller, om det rör sig om någon typ av läkemedel, till World/Svenska/Webbutiker/Hälso-_och_friskvård.

Observera att återförsäljare av produkter från Herbalife, Forever Living och andra MLM-företag inte listas någonstans i ODP.
Här listas webbplatser med tips och råd om hur man kan gå ner i vikt, och information om viktminskning.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 14 oktober 2015 kl 8:45 EDT - redigera