I denna kategori finns länkar till datorutbildningar och företag och skolor som ger datorutbildningar.
Utbildningar som lär ut användning av Internet.