Denna kategori är till för alla Sinclair-datorer och dess kloner. Detta inkluderar ZX80, ZX81, ZX Spectrum och QL samt kloner som Timex-Sinclair, SAM Coupé, Pentagon 128, Scorpion o.s.v. Datorer konstruerade av Sir Clive som t.ex. Z88 täcks också av denna kategori.