En samling hårdvara och operativsystem designade för att fungera ihop. Ofta kallad "plattform". Några exempel på vanliga datorsystem är Intel PC, Macintosh, NeXT, Sun workstation, IBM AS/300 och HP 9000.
Kategorin täcker alla system från Apple, inklusive Apple II, Lisa och Macintosh.
Denna kategori är till för sajter om Commodore Amiga.
Kategorin täcker alla system från Apple, inklusive Apple II, Lisa och Macintosh.
Kategorin täcker alla system från Apple, inklusive Apple II, Lisa och Macintosh.
Täcker de olika datorerna från Commodore.
Denna kategori täcker in alla former av handhållna små datorer.
Denna kategori är till för alla Sinclair-datorer och dess kloner. Detta inkluderar ZX80, ZX81, ZX Spectrum och QL samt kloner som Timex-Sinclair, SAM Coupé, Pentagon 128, Scorpion o.s.v. Datorer konstruerade av Sir Clive som t.ex. Z88 täcks också av denna kategori.