Avsedd för verksamheter som försäljer eller utvecklar grafiska applikationer.