In Partnership with AOL Search
 
Avsedd för verksamheter eller personer som säljer,utvecklar,utbildar i eller distribuerar databaser.
Program för ekonomisk administration, t ex bokförings-, fakturerings-, löne- och skatteprogram.
Avsedd för verksamheter som försäljer eller utvecklar grafiska applikationer.
Gratisprogram
Denna kategori är till för de olika operativsystem som förekommer till datorer.
I första hand svenskspråkiga shareware program.
Utbildning på mjukvaror.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 2 oktober 2014 kl 10:15 EDT - redigera