SQL, Structured Query Language, är ett databasspråk som accepterades som en industristandard i 1986.