Ada är ett imperativt språk som började utvecklas i slutet av 70-talet. Det är ett stabilt språk, det är hårt typat och tydligt standardiserat, det erbjuder stora möjligheter att kapsla in information och modularisera program.