Denna kategori är till för de olika programmeringsspråken som finns.

Ada

Ada är ett imperativt språk som började utvecklas i slutet av 70-talet. Det är ett stabilt språk, det är hårt typat och tydligt standardiserat, det erbjuder stora möjligheter att kapsla in information och modularisera program.
Assembler är egentligen inte ett enda programmeringsspråk utan ett enklare sätt att programmera en specifik processor. Istället för att använda maskinkod använder man sig av memokoder.
Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code.

C

Sajter om programspråket C.

C++

Sajter om programspråket C.
Kategori för Microsofts nya programmeringsspråk C# (Uttalas C-sharp)
Delphi är ett programmerinsspråk från Inprise (f.d. Borland) som är baserat på Borland Pascal.
Fett som utvinns ur ulliga djur, eller mer seriöst FORmula TRANslator.
Objektorienterat språk och plattform från Sun.

PHP

Scriptspråk som bygger på C och Perl och är specialiserat på webbprogrammering.

SQL

SQL, Structured Query Language, är ett databasspråk som accepterades som en industristandard i 1986.