In Partnership with AOL Search
 
Ada är ett imperativt språk som började utvecklas i slutet av 70-talet. Det är ett stabilt språk, det är hårt typat och tydligt standardiserat, det erbjuder stora möjligheter att kapsla in information och modularisera program.
Assembler är egentligen inte ett enda programmeringsspråk utan ett enklare sätt att programmera en specifik processor. Istället för att använda maskinkod använder man sig av memokoder.
Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code.
Sajter om programspråket C.
Sajter om programspråket C.
Kategori för Microsofts nya programmeringsspråk C# (Uttalas C-sharp)
Delphi är ett programmerinsspråk från Inprise (f.d. Borland) som är baserat på Borland Pascal.
Fett som utvinns ur ulliga djur, eller mer seriöst FORmula TRANslator.
Objektorienterat språk och plattform från Sun.
Scriptspråk som bygger på C och Perl och är specialiserat på webbprogrammering.
SQL, Structured Query Language, är ett databasspråk som accepterades som en industristandard i 1986.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Villkor för användning
Senast uppdaterad: den 24 april 2010 kl 0:14 EDT - redigera