Om alla sorters programmering i alla sorters språk. Från banksystem i Cobol till actionspel i assembler.
Kategori om hur man programmerar spel.
Denna kategori är till för de olika programmeringsspråken som finns.