Multimedia är när något täcker in flera medier, t.ex. musik och bild.