Gästböcker används för att spara kommentarer från användare av din sida. De kan även användas till annat men detta är den huvudsakliga anledningen till att folk använder gästböcker.