En portal är mer än bara en startsida och erbjuder oftast tjänster som t.ex. en personlig startsida, gratis e-post, olika kanaler, nyheter och andra gratistjänster.