Kategori för olika former av missbruk som t.ex. spam, brevbombning, denial of service m.m.