Samhällen som listas här måste vara aktiva, det måste ha förekommit aktivitet i samhället samma månad som vi granskar anmälningen och det måste finnas ett antal aktiva stamgäster med listade medlemsprofiler.

Webbforum som handlar om specifika ämnesområden hör förmodligen hemma någon annanstans i katalogen, under respektive ämnesområde. Skicka in den dit, för vi kommer inte att lista den här.

Webbforum där mer eller mindre anonyma människor träffas för att samtala flyktigt hör inte hemma i den här kategorin, utan ska skickas till World/Svenska/Datorer/BBSer/Webbforum.

Ett Internetsamhälle karakteriseras av tydlig gruppidentitet och sammanhållning och dess medlemmar interagerar på personlig basis. De brukar erbjuda diskussionsforum, chattrum, e-poststjänster eller andra kommunikationssystem. Det vanligaste ordet för ett internetsamhälle är community.
Samhällen som listas här måste vara aktiva, det måste ha förekommit aktivitet i samhället samma månad som vi granskar anmälningen och det måste finnas ett antal aktiva stamgäster med listade medlemsprofiler.

Webbforum som handlar om specifika ämnesområden hör förmodligen hemma någon annanstans i katalogen, under respektive ämnesområde. Skicka in den dit, för vi kommer inte att lista den här.

Webbforum där mer eller mindre anonyma människor träffas för att samtala flyktigt hör inte hemma i den här kategorin, utan ska skickas till World/Svenska/Datorer/BBSer/Webbforum.