Observera att inga länkar listas på denna nivå, varför det inte heller är möjligt att föreslå webbplatser här. Hitta den lämpligaste underkategorin för din webbplats. Ju mer specifik du kan vara desto kortare tid kommer behandlingen av din anmälan att bli.
Samhällen som listas här måste vara aktiva, det måste ha förekommit aktivitet i samhället samma månad som vi granskar anmälningen och det måste finnas ett antal aktiva stamgäster med listade medlemsprofiler.

Webbforum som handlar om specifika ämnesområden hör förmodligen hemma någon annanstans i katalogen, under respektive ämnesområde. Skicka in den dit, för vi kommer inte att lista den här.

Webbforum där mer eller mindre anonyma människor träffas för att samtala flyktigt hör inte hemma i den här kategorin, utan ska skickas till World/Svenska/Datorer/BBSer/Webbforum.

Undersidor som är en del av större webbplatser listas inte i World/Svenska/Datorer/Internet/E-post/Vykort, utan bara sidor som uteslutande eller huvudsakligen är till för elektroniska vykort.
Leverantörer av Internetuppkoppling.
Kategori för olika former av missbruk som t.ex. spam, brevbombning, denial of service m.m.
Sajter om telefoni över internet eller IP-telefoni.
Observera att inga länkar listas på denna nivå, varför det inte heller är möjligt att föreslå webbplatser här. Hitta den lämpligaste underkategorin för din webbplats. Ju mer specifik du kan vara desto kortare tid kommer behandlingen av din anmälan att bli.

WWW

Webbkrönikan måste innehålla länkar till andra webbplatser, gärna med personliga kommentarer. Huvudspråket måste vara svenska. Webbkrönikor på engelska skickas till Computers/Internet/On_the_Web/Weblogs .