CAD står för Computer Aided Design (datorstödd design). En dator och dess mjukvara och terminaler som används för att designa saker. Ett CAD-system kan vara så enkelt som datoristerade ritverktyg till något så komplext som layout av integrerade kretsar. CAD-system har ofta en terminal på folks skivbord och en central stordator i företagets datorhall.