Ett webbforum är en skriptdriven webbanslagstavla med diskussioner. Diskussiondeltagarna kan vara anonyma, de ämnen som diskuteras är viktigare än själva gruppen av människor som diskuterar.
Forum som listas här måste vara aktiva, det måste ha förekommit aktivitet i forumet samma vecka som vi granskar anmälningen.

Webbforum som handlar om specifika ämnesområden hör förmodligen hemma någon annanstans i katalogen, under respektive ämnesområde. Skicka in den dit i stället.

Webbforum som man kan bli medlem i och som har en tydlig gruppidentitet, där man lär känna varandra och umgås över nätet på ett personligt sätt passar förmodligen bättre i World/Svenska/Datorer/Internet/Cyberrymden/Internetsamhällen.