Suomenkielisiä teologiasivustoja.
Jos sivusto liittyy vain yhteen kristinuskon suuntaukseen, ehdota sitä mieluummin kyseisen suuntauksen omaan luokkaan.