Erilaisia uskontoja käsitteleviä sivustoja.
Ehdota tähän luokkaan ainoastaan suomenkielisiä sivuja suomenkielisillä kuvauksilla. Valitse mahdollinen sopiva alaluokka aiheen mukaisesti.
Suppeassa merkityksessä ateismi tarkoittaa jumaluskon puutetta, eli se on nimensä mukaan teismin vastakohta. Tiukemmassa mielessä ateismi tarkoittaa kaiken uskonnollisuuden ja taikauskon puutetta, eli uskonnottomuutta. Tämä luokka sisältää ateismiin, vapaa-ajatteluun sekä materialistiseen ja humanistiseen maailmankatsomukseen liittyviä linkkejä. Ei-teistisiin uskontoihin liittyvät linkit löytyvät ensi sijassa uskonnon mukaisista luokista.
Bahá'í-uskontoa käsitteleviä sivustoja.
Ehdota tähän luokkaan ainoastaan suomenkielisiä sivuja suomenkielisillä kuvauksilla.
Budhalaisuutta käsitteleviä sivustoja.
Ehdota tähän luokkaan ainoastaan suomenkielisiä sivuja suomenkielisillä kuvauksilla.
Ehdota tähän luokkaan ainoastaan suomenkielisiä sivuja suomenkielisillä kuvauksilla. Jos sivut kuuluvat jollekin paikalliselle yhdistykselle tai niiden luonne on muuten alueellisesti rajattu, niitä on ehdotettava luokkaan World/Suomi/Alueellinen .
Tähän luokkaan kuuluvat sekä hindulaiset että länsimaiset hindulaiseen perinteeseen pohjautuvat uskonnolliset liikkeet. Ehdota tähän luokkaan ainoastaan suomenkielisiä sivuja suomenkielisillä kuvauksilla. Jos sivut kuuluvat jollekin paikalliselle yhdistykselle tai niiden luonne on muuten alueellisesti rajattu, niitä on ehdotettava luokkaan World/Suomi/Alueellinen .
Ehdota tähän luokkaan ainoastaan suomenkielisiä sivuja suomenkielisillä kuvauksilla. Jos sivut kuuluvat jollekin paikalliselle yhdistykselle tai niiden luonne on muuten alueellisesti rajattu, niitä on ehdotettava luokkaan World/Suomi/Alueellinen .
Ehdota tähän luokkaan ainoastaan suomenkielisiä sivuja suomenkielisillä kuvauksilla. Jos sivut kuuluvat jollekin paikalliselle yhdistykselle tai niiden luonne on muuten alueellisesti rajattu, niitä on ehdotettava luokkaan World/Suomi/Alueellinen .
Kristinuskoa käsitteleviä sivustoja.
Jos sivusto liittyy vain yhteen kristinuskon suuntaukseen, ehdota sitä mieluummin kyseisen suuntauksen omaan luokkaan. Ehdota tähän luokkaan ainoastaan suomenkielisiä sivuja suomenkielisillä kuvauksilla.
Ehdota tähän luokkaan ainoastaan suomenkielisiä sivuja suomenkielisillä kuvauksilla. Jos sivut kuuluvat jollekin paikalliselle yhdistykselle tai niiden luonne on muuten alueellisesti rajattu, niitä on ehdotettava luokkaan World/Suomi/Alueellinen .
Tähän luokkaan sopivat tunnetut rekisteröidyt tai myös rekisteröitymättömät pakana/luonnonuskonto-yhdistykset sekä järjestöt jotka järjestävät pakanatapahtumia, kokoontumisia ja/tai julkaisuja. Tämä luokka ei ole tarkoitettu satunnaisiin kokoontumisiin tai coven - toimintaan.
Satanismi on Antony LaVeyn perustama humanistinen uskonto tai filosofia, joka tulkitsee aiempien uskontojen pahakäsitteen uudelleen keskeiseksi, hyödylliseksi voimaksi yksilön elämässä. Saatananpalvonta taas on kristillisen mytologian peilikuvaksi syntynyt uskonto, jossa palvotaan persoonallista epäjumalaa tai sen edustamaa pahaa. Liikkeet jakavat suuren osan symboliikastaan, liittyvät kiinteästi uuspakanuuden historiaan ja niiden kannattajakunta on osin päällekkäinen.
Skientologiaa käsitteleviä suomenkielisiä sivustoja.
Ehdota tähän luokkaan ainoastaan suomenkielisiä sivuja suomenkielisillä kuvauksilla.
Uskontotieteitä käsitteleviä sivustoja.
Ehdota tähän luokkaan ainoastaan suomenkielisiä sivuja suomenkielisillä kuvauksilla.