Konservatismi on poliittinen aate, joka tukeutuu perinteisiin arvoihin ja pyrkii säilyttämään vallitsevat yhteiskunnalliset olosuhteet, palauttamaan aikaisemmin vallinneet olosuhteet tai ainakin maltillistamaan yhteiskunnallisia muutoksia.