Tähän luokkaan kuuluu yhteiskunnan oikeudellista luonnetta, lainsäädäntöä ja oikeushallintoon liittyvää ainesta koskevaa materiaalia.
Tässä luokassa listataan lakiin orientoituneita tahoja. Viranomaisiin liittyvät linkit kuuluvat luokkaan World/Suomi/Yhteiskunta/Laki/Viranomaiset. Tutkimukseen tai koulutukseen orientoituneet tieteelliset järjestöt ovat luokassa World/Suomi/Tiede/Humanistiset_ja_yhteiskuntatieteet/Oikeustiede/Järjestöt.
Yhdistyksiä, liittoja ja muita järjestöjä, jotka toimivat näkyvästi lain parissa. Varsinaiset oikeustieteelliset järjestöt ovat luokassa World/Suomi/Tiede/Humanistiset_ja_yhteiskuntatieteet/Oikeustiede/Järjestöt.
Tässä luokassa listataan lakiin orientoituneita tahoja. Viranomaisiin liittyvät linkit kuuluvat luokkaan World/Suomi/Yhteiskunta/Laki/Viranomaiset. Tutkimukseen tai koulutukseen orientoituneet tieteelliset järjestöt ovat luokassa World/Suomi/Tiede/Humanistiset_ja_yhteiskuntatieteet/Oikeustiede/Järjestöt.
Tässä luokassa listataan asianajo- ja lakiasiaintoimistoja sekä muita tahoja, jotka tarjoavat oikeudellisia palveluita.
Linkkiä ehdottaessasi ilmaise selvästi, minkä tyyppisestä palveluyrityksestä on kysymys. Erityisesti asianajotoimiston ja muiden palveluiden erottamisella on merkitystä.
Oikeudelliseen tietoon johtavia linkkejä.
Tähän luokkaan on kerätty linkit oikeudellisen alan kanssa läheisissä tekemisissä oleviin viranomaisiin.
Ehdota tänne vain oikeudelliseen toimintaan keskittyneitä viranomaisia. Jokainen viranomainen käsittelee lakiasioita, mutta esimerkiksi tuotevalvontakeskus sopii paremmin terveyspuolelle kuin lakiasioihin.